Generalforsamling 2017

Den 4. april kl. 19.00 på Diagonalkroen


Tirsdag den 4. april afholder Give Fjernvarme A m b A ordinær generalforsamling.

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent.

2.   Beretning for det forløbne regnskabsår.

3.   Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

4.   Budget for indeværende driftsår fremlægges.

5.   Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan           for kommende år fremlægges til godkendelse.

6.   Indkomne forslag fra andelshaverne.

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8.   Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9.   Godkendelse af den af bestyrelsen valgte statsautoriserede revisor.

10.  Eventuelt.

Formand Søren Tølbøl, Næstformand Martin Tirsgaard og Henrik Knudsen er på valg.