Danmarks billigste

Give Fjernvarme AmbA leverer Danmarks billigste Fjernvarme

Ifølge Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet marts 2016, som blev offentligjort i august 2016.

Leverer Give Fjernvarme A m b A Danmarks billigste fjernvarme.

I Give koster det 7.578,- kr. i 2016, at opvarme en standardiseret bolig, en bolig på 130 kvm med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh, prisen indeholder både et fast og et variabelt bidrag, det faste bidrag beregnes på baggrund af aftagerens beboelsesarealet.

Give Fjernvarme AmbA er placeret som nr. 1 blandt de 411 varmeværker, der indgår i statistikken.