Ingen ekstra regning

Give Fjernvarmes kunder slipper for ekstraregning.

Med henvisning til pressens omtale af afgørelsen, hvor Eniig Varme i Herning har fået ja til at opkræve ekstra betaling hos sine kunder, kan vi oplyse at varmekunder hos Give Fjernvarme ikke får ekstraregning.

Give Fjernvarme A.m.b.A. er et forbrugerejet andelsselskab, som er underlagt "hvile-i-sig-selv" princippet. Et evt. overskud eller underskud i regnskabet skal derfor indregnes i næste års varmepriser.