Priser

Priser gældende for 2019

Fastbidrag

Effektbidrag:

Effektbidrag beregnes på grundlag af den tilsluttede ejendoms areal efter BBR-oplysninger.

ekskl. moms                 inkl. moms                    

Fritliggende enfamiliehuse, Kr./m2:                                                       16,00                            20,00

Erhverv-/industriejendomme:  0 – 999 m2                                            16,00                            20,00

Erhverv-/industriejendomme:  fra 1000 m2                                            8,00                            10,00

Institutions- og forretningsbyggeri
samt boligforeninger, og anden byggeri
der ikke er enfamiliehuse eller erhverv
     

                                                                                                              16,00                            20,00

 

Forbrugsbidrag:

Forbrugt energi (varme) kr./MWh                                                         425,00                         531,25

                                                                                                              

Fastbidrag opkræves i 4 lige store aconto rater efter budgetteret forbrug.

Rate 1: 1/2, rate 2: 1/5, rate 3: 1/8, rate 4: 1/11.

 

Returtemperatur tillæg/bonus:

Der betales 2 % i tillæg i forbrugerbidraget for hver grad, den gennemsnitlige returtemperatur er over 37 grader.

Der ydes 2 % i bonus i forbrugerbidraget for hver grad, den gennemsnitlige returtemperatur er under 30 grader. Er den gennemsnitlige fremløbstemperatur under 65 grader bliver grænserne for tillæg/fradrag ½ grad højere for hver 1 grad fremløbstemperaturen falder.

 

Gebyr: (fjernvarmeværket anvedner Energitilsynets standardgebyrer):

Rykkerskrivelse                                                                                                          100,00

Lukkebesøg                                                                                                               375,00

Genoplukning                                                                                                             375,00 + moms

Endelige afregninger opgøres pr. 31/12 på grundlag af ovennævnte priser og slutregninger forfalder den 1. februar.