Tilslutning

Tilslutningsbidrag:

Fritliggende enfamiliehuse                                                                                                          inkl. moms

Investeringsbidrag:                                                                                                                     15.000,00 kr.

Grønborgparken                                                                                                                                 0,00 kr. 

Stikledningbidrag:

Til dækning af udgifter til stikledning på egen grund.

Målt i tracéet fra ejendommens skel og ind til soklen på ejendommen, pr. meter kanal:                906,25 Kr.

Erhverv:

Investeringsbidrag:                                                                                         ekskl. moms          inkl. moms

Op til 300 m2                                                                                                15.000 kr./m2      18.750 kr./m2

300 – 1.000 m2                                                                                              16,00 kr./m2        20.00 kr./m2 

1.000 – 5.000 m2                                                                                           14,00 kr./m2        17,50 kr./m2

5.000 – 10.000 m2                                                                                         10,00 kr./m2         12,25 kr./m2

Større end 10.000 m2                                                                                      8,00 kr./m2         10,00 kr./m2

Stikledning efter regning

 

Stikledningbidrag:

Institutions- og forretningsbyggeri, boligforeninger, og anden byggeri der ikke er enfamiliehuse eller erhverv


Investeringsbidrag:                                                                                          ekskl. moms           inkl. moms

14.210,00 kr.         17.762,50 kr.           

Stikledning efter regning.
 

Ved nye udstykninger vil der blive opkrævet byggemodningsbidrag.

Byggemodningsbidrag

Give Fjernvarme AmbAs bestyrelse/ledelse har besluttet, at der skal opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, men kan maksimalt udgøre selskabets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet. Evt. opkrævning af byggemodningsbidrag vil fremgå af selskabets takstblad og skal betales inden etablering af hovedledningen.