Din måler

Det kan du aflæse på varmemåleren

Ved tryk på den sorte knap på måleren kan du i nedenstående rækkefølge få seks forskellige oplysninger frem i displayet.

Normalvisning 

000458,2 MWh

Varmeforbruget i megawatt-timer i alt (MWh).
Visning efter 1. tryk

00010,65 m3

Gennemstrømmet fjernvarmevand i alt i kubikmeter
Visning efter 2. tryk 8888888888 MWh Kontrol af display
Visning efter 3. tryk 

0,123 m3/h

Aktuelt forbrug af fjernvarmevand i m3 pr. time. 
(Forbrug her og nu)
Visning efter 4. tryk

66 – 29 C

Temperatur: Første tal angiver fremløbstemperatur. 
Andet tal angiver returtemperatur.

Visning efter 5. tryk

5,3 KW

Aktuel varmeeffekt (KWh) (Forbrug her og nu)

Det du skal betale for er MWh. Resten af tallene, måleren kan vise, er kun til orientering. Måleren vender automatisk tilbage til normalvisning.

Fejlvisning: Måleren kan også selv finde ud af, om der er opstået fejl i den.
Hvis det sker, viser den bogstavet "F" i displayet.

Skulle det ske, beder vi dig straks underrette varmeværket på 
telefon: 75 73 10 22.

Vi gør opmærksom på, at man som bruger er pligtig til straks at anmelde konstaterede fejl og afvigelser til varmeværket.